NauCare is a web application that can be used through a browser. It is designed to support the work process of private clinics and hospitals..

no installation required
no high level hardware required
available from any smart device

Advantages

A user-friendly solution that requires minimal IT knowledge
EESC accredited
built-in prescription module
does not need to be installed
Available from any smart device
we provide helpdesk service
short introduction period
only requires parameterization, which can be done remotely

We offer

On-demand patient path management and communication

Development of a patient pathway treatment, communication and appointment form tailored to the customer’s needs

Extensive workflow support in the office

We can adapt the system to each work process and job according to the customer’s needs

establishing customer relations

We support and establish telephone, application, system message and any other kind of communication

recording of implant and intervention data

bulk upload of data to the implant register

data handling and storage in accordance with GDPR rules

Az általános adatvédelmi rendelet, hivatalosan Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről aEurópai Unió rendelete, amely az Európai Gazdasági Térség területén tartózkodó természetes személyek személyes adatait védi és rendelkezik a tagállamok közötti szabad információáramlásról.

Comments are closed.